София, ул. „Джеймс Баучер“, бл.122
тел./факс: 02/862 40 31
e-mail: ns_otbrana@abv.bg
Председател: Тодор Воденов – 0889 631 347
Зам.-председател: Слав Желев