Благоевград 2700, ул. „Тракия“ 2
e-mail: podkrepa_blagoevgrad@abv.bg
Председател: Димитър Марчев – 0888/ 57 57 47
Зам.-председател: Марио Бързачки