Бяла 7100, пл. „Автогара“, п.к. 141
e-mail: podkrepa_biala@abv.bg
Председател: Антон Анчев – 0884/ 215 544
Зам.-председател: Венцислав Николов