Велико Търново 5000, ул. „Христо Ботев“ 2А, п.к.183
тел./факс: 062/ 630 112
e-mail: srs_p_vt@abv.bg
Председател: Дешка Мандикова – 0888 745 195
Зам.-председател: Силвия Отчева – 0886 742 596