Видин 3700, пл. „Бдинци“ 1
тел.: 094/ 601 944
e-mail: srs_vidin@abv.bg
Председател: Стефан Кръстев – 0887 471 261
Зам.-председател: Мария Димитрова