Габрово 5300, ул. „Радецка“ 18
тел.: 066/ 803 583
e-mail: srs_podkrepa_gb@abv.bg
Председател: Даниела Йорданова – 0886 15 47 81
Зам.-председател: Светла Начева