Дупница 2600, пл. „Свобода“, Центр. поща, п.к.64
e-mail: srs_dupnica@podkrepa.org
Председател: Йорданка Германова – 0899 155 115
Зам.-председател: Ивайло Димитров
Почетен председател: Любка Георгиева