Казанлък 6100, ул. „Славянска“ 10
e-mail: podkrepa_kz@abv.bg
Председател: Цветанка Пискова – 0898/ 514 275
Зам.-председател: Любомир Лалев