Кърджали 6600, бул. „България“ 49
e-mail: podkrepakj@abv.bg
Председател: Веселин Илиев – 0885/ 296 040
Зам.-председател: Ана Кочева