Ловеч 5500, бул. „България“ 10, ет.2, п.к.47
e-mail:srs.podkrepa.lovech@abv.bg
Тел.: 0879 302 577
Председател: Павлина Стоянова – 0887/ 372 142
Зам.-председател: Мария Михова