Монтана 3400, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ет.4, п.к.260
e-mail: podkrepa_m@abv.bg
Председател: Иван Александров – 0894/ 372 677
Зам.-председател: Невена Иванова