Перник 2300, пл. „Св.Иван Рилски“, Профсъюзен дом, ет.7
тел., факс: 076/ 603 097
e-mail: perniksrs@podkrepa.org
Председател: Любомир Жотев – 0888 228 510
Зам.-председател – Юлия Христова