Плевен 5800, ул. „В. Левски“ 176, ет.6, п.к.380
тел.: 064/ 801 926
e-mail: srspodkrepa_pleven@abv.bg
Председател: Цецка Лучева – 0887 267 893
Зам.-председател – Валерия Георгиева