Разград 7200, ул. „Софроний“ 1, п.к.252
e-mail: podkrepa_razgrad@abv.bg
Председател: Ангел Майсторски – 0896 78 73 83
Зам.-председател: Тошо Цилков – 0886 25 28 98