Русе 7000, бул. „Цар Фердинанд“ 3А, ет. 4
тел./факс: 082/ 870 017
е-mail: podkrepa_ruse@mail.bg
Председател: Кирил Черкезов – 0886 336 894
Зам.-председател: Тодор Дечев – 0889 229 086