Силистра 7500, ул. „Петър Вичев“ 9
e-mail: podkrepa_cc@abv.bg
Председател: Славянка Василева – 0882/ 30 10 14
Зам.-председател: Никола Касабов