Сливен 8800, бул. „Г.С.Раковски“ 19
тел.: 044/ 622 310, факс: 662 965
е-mail: podkrepa_sliven@abv.bg
Председател: Божидар Кисьов – 0887 571 069
Зам.-председател: Велин Зехирев