Смолян 4700, бул. „България“ 10, п.к.17
e-mail: srs_podkrepa_sm@abv.bg
Председател: Елмира Хаджиева – 0876 536 736
Зам.-председател: Севдие Кабакова