Стара Загора 6000, ул. „Цар Симеон Велики“ 108, п.к.418
e-mail: srsstz@abv.bg
Председател: Михаил Михайлов – 0889 320 320
Зам.-председател: Владимир Стойчев