Търговище 7700, ул. „Хр.Ботев“ 10, Центр.поща, п.к.136, Цар Освободител 9
e-mail: srs_podkrepa_tg@abv.bg
Председател: Васил Николов – 0898 77 58 65
Зам.-председател: Даниела Димова