Шумен 9700, бул. „Славянски“ 30
e-mail: soniavarbanova@abv.bg
Председател: Соня Върбанова – 0887 930 236
Зам.-председател: Илияна Събева