София 1125, бул. „Драган Цанков“ 35
тел. 02/870 39 40, 02/870 38 56
e-mail: fepodkrepa@abv.bg
Председател: Димитър Чалъков – 0885 510 039
Зам.-председател: Владимир Кунчев