София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет.5
e-mail: nfzgs@podkrepa.org
Председател: Анелия Гълъбова –  0889 007 998
Зам.-председател: Павел Черийски – 0889 28 28 15