София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет.5
тел.: 02/986 32 43
e-mail: cultura.podkrepa@abv.bg
Председател: Кирил Бинев – 0887 392 548
Зам.-председател: Илия Генов