София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет.3
e-mail: ftwpodkrepa@gmail.com
Председател: Иван Кирилов – 0898 749 680
Зам.-председател: Стефка Ангелова-Байчева – 0887 412 108