София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет.4
тел.: 02/981 11 30
e-mail: nelihristova_69@abv.bg
nftukot@podkrepa.org
Председател: Нели Христова-Боянова – 0887 440 759
Зам.-председател: Калина Стоилкова