При обсъждане и анализиране на възможности за предоставяне на допълнителни материални и социални стимули, по начин […]
При възникналата извънредна епидемична обстановка, преминаването в режим на надомна работа или работа от разстояние бе […]
На 13 март бе прието Решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно […]
Предприетите от органите на държавна власт противоепидемични мерки и действия безспорно дадоха своето отражение върху почти […]
Днес, 25 ноември 2022 г., в Българската търговско-промишлена палата се проведе пресконференция, с която се обяви […]
Име: Атанаска Кръстева Заемана длъжност в синдиката: Председател на синдикална секция на КТ „Подкрепа“ при Национален […]
Име: Ивайло Докузанов Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в Столична […]
Име: Румен Георгиев Младенов Заемана длъжност в синдиката: Председател на Фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа“ […]
Име: Галина Петрова Ганева Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в […]
Проект „SOLID“ /SOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges/ е насочен към укрепване на политиките […]
Днес, 20 октомври 2022 г., в Централата на КТ „Подкрепа“ се проведе междинна конференция за представяне […]
Има три критерия, от които зависи запора на заплатата и те са: Какво е нетно възнаграждение […]
Процедурата по издаване на нова трудова книжка на работника или служителя, когато тя бъде изгубена, намира […]
Съществува разлика между понятията трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по Кодекса за […]
Ваучерите за храна представляват вид книжа за замяна, които се използват като разплащателно средство в различни […]
Национална Федерация ”Търговия, Услуги, Контролни органи, Туризъм”(НФ ”ТУКОТ”) при КТ „Подкрепа“ е асоцииран партньор по проект […]
С промените в Кодекса на труда (КТ), в сила от 17.07.2015 г., е създадена нова разпоредба […]
Редът, по който се отпускат паричните обезщетения за безработица, както и начинът на тяхното изплащане, са […]
Име: Огнян Димов Заемана длъжност в синдиката: Ръководител на Строителен Квалификационен Център към Ф „СИВ“ – […]