На 19 и 20 май 2022 се проведе двудневна конференция като част от проекта на КТ […]
Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 […]
Дисциплинарната отговорност е уредена от разпоредбите на чл. 89 до 100 от Закона за държавния служител […]
Съгласно разпоредбите на чл. 292 от Кодекса на труда (КТ), социално-битовото и културно обслужване на работниците […]
В Закона за държавния служител закрилата при прекратяване на служебното правоотношение е нормативно регламентирана в чл. […]
Желанието Ви да станете член на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА” може лесно да бъде осъществено. Най-важното […]
Име: Ремзи Хасанов Имамов Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към […]
Име: Малинка Ангелова Витанова Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция на КТ “Подкрепа” при […]
Име: Красимира Димитрова Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция в Централната администрация на Агенцията […]
При сключен трудов договор със срок за изпитване в срока на изпитването не се включва времето, […]
При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове […]
Държавният служител изпълнява държавната служба въз основа на назначаване от компетентен орган на държавна власт. Служебното […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Регионален професионален синдикат на КТ „Подкрепа“ – Благоевград, Председател на […]
Заемана длъжност в синдиката:  Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към дирекция „Бюро по труда“ […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на синдикалната секция  на КТ “Подкрепа” при Районна здравноосигурителна каса – […]
Въпрос: Имам проблеми с прекия ръководител от една година, когато ми стана началник, а бяхме колеги […]
Въпрос: Държавен служител съм, но от отдел „Човешки ресурси“ след проверка на „Инспектората“ ме уведомиха че […]
При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за […]
На български език  аутсорсингът  може да  се преведе  като  дългосрочно възлагане  на работа.  Той  се  свързва  […]