УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР, От около три месеца многократно бях сезиран индивидуално и групово от работници в […]
С тревога и загриженост се обръщаме към вас за съдействие относно сериозния проблем, стоящ вече месеци […]
Преди да се обърна към съответните международни институции, съм длъжна да се обърна към всички вас […]
В проекта на Закон за бюджет на НЗОК за 2011 г. се виждат елементи от подписаното […]
КТ „Подкрепа“ с изненада установи, че параметрите на бюджета за ДОО са базирани на Проект за […]
КТ „Подкрепа“ с изненада установи, че параметрите на бюджета за ДОО са базирани на Проект за […]
1. Съвместният съвет на КНСБ и КТ „Подкрепа“ оценява положително синдикалните усилия за постигане на споразумение […]
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР, С нарастваща тревога следя главоломното срутване, граничещо с катастрофа, в системата на здравеопазването. […]
РЕШЕНИЕ 1 След като се запозна с анализа на социално-икономическата обстановка, изготвен от Изпълнителния съвет на […]
В дневния ред на заседанието на НСТС, което ще се проведе на 28 септември 2010 г., […]
До Г-жа Десислава Атанасова Председател на комисията по здравеопазване към Народното събрание на Република България Уважаема […]
Изпълнителният съвeт на СМФ „Подкрепа“ на свое заседание, проведено на 09.08.2010 г. в град Панагюрище разгледа […]
КНСБ и КТ „Подкрепа“ категорично не подкрепят и няма да подкрепят предложенията за промени в Кодекса […]
СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ СИНДИКАЛНИ И РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ След тридневни преговори между социалните партньори […]
Предложеният Проект за изменение и допълнение на КСО е: – лош опит за изпълнение на част […]
КТ „Подкрепа“ изразява задоволство от навременната Ви реакция за свикване на НСТС по повод нашето предложение […]
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ внася в МОМН предложение да се премахне държавното външно оценяване в […]
Пенсионната система, като основен стълб на дългосрочната социална защита, е инертна система и изисква внимателен и […]
БРАТЯ И СЕСТРИ, БЪЛГАРИ, За пореден път т.нар. независима комисия, която по своя смисъл и наименование […]