Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ за пореден път с тревога алармира, че в образователната система има огромно напрежение от ширещата се агресия между ученици, от ученици към учители, от родители към учители. Учители и директори ежедневно са поставени в ролята на усмирители и дежурните виновни и отговорни за разрастващата се агресия и насилие, вина, за която трябва да поемат отговорност и родителите и държавните институции. Педагозите са безсилни и без законови лостове да овладеят и изкоренят агресията в училище. Училището не може да се справи само, без родителското партньорство и без съдействие на оторизираните органи.

Нарасналата агресия в българското общество, хилядите ежедневни събития, свързани с физическо и вербално насилие са огромният стимулатор за зараждането и благодатна почва за развитието на агресията в нашите деца.

По повод на широко огласения родителски протест, който днес се провежда в София, Синдикатът заявява, че назрява и учителски протест, породен от безсилието и нежеланието на МОН и отговорните институции да обсъдят и приемат адекватни и ефективни мерки за превенция на агресията в училище. Всички досега заявени мерки изключват ясни, обективни и конкретни действия, насочени към търсене на отговорност и съдействие от родителите и семейството, изключват намесата на институциите.

Синдикат „Образование“ подкрепя искането на родителите, което е и наша заявена позиция, за намаляване на броя на учениците в група и в паралелка, мярка, която ще повиши качеството на социализацията и възпитанието в образователните институции. Синдикатът многократно е предлагал намаляване на броя на децата и учениците в групи и паралелки, но, поради липса на достатъчни финансови средства за образованието, това засега не е факт. За да има качествено предучилищно образование, максимумът от деца в група трябва да бъде 16.

Българските синдикати се надяваха, че в рамките на новия училищен закон, с прилежащите нови стандарти и заявеното желание за образователна реформа при гласуването на ЗПУО, ще се проведат истински дебати за броя на децата в група и паралелка, за мястото на децата със СОП, за броя на учителите в детските градини и училищата, за учителските и директорските годишни нормативи и още важни акценти, които биха били мост към съществена реформа. За съжаление такъв разговор, дискусия или дебати досега не са инициирани и осъществени.

Важна предпоставка за нарастващата агресия в образователните институции са делегираните бюджети. С тяхното въвеждане българското училище престана да бъде възпитаващият фактор и формиращ център на истински духовни ценности. Българските учебни заведения се впуснаха в люта битка за деца и ученици, за да не бъдат закрити или да не останат без трудови възнаграждения. Делегираният бюджет открадна останалия авторитет и традиции на българското училище през вековете, и закри стотици училища и детски градини.

Българското образование е поставено и в една нова опасност, която бързо набира скорост. Част от родителите вече се вживяват в ролята на стратези, управленци и контрольори на системата на образованието. Малка, но агресивна част от родителското съсловие си позволява да превишава своите права, щедро предоставени им от новия училищен закон. Налице са многобройни опити да се определя от тях стилът на управление на образователните институции. Честа практика стана да се рекетират директори и учители за оценки, ежедневно се наместват в работата на директори, на началници на регионални управления по образование и даже на МОН. Този негативен и порочен процес гарантирано ще вкара образователната система в хаос, ако не се намесят оторизираните институции и не се овладее този процес. Вековната българска традиция е родителите и училищните настоятелства да са партньори на училището и да оказват безрезервна подкрепа и уважение на учителя. Ние от Синдиката призоваваме МОН и прилежащите регионални управления да изземат водещата роля на процесите от напористите родители и да управляват, вслушвайки се в организациите на многохилядните педагогически специалисти.

Синдикат „Образование“ заявява, че няма да допусне вменяване на нови психотестове за учителите, предлагани от родителите. Проверката на здравословното състояние на педагогическите специалисти е регламентирана в прилежащите наредби на Министерство на здравеопазването.

Задължителното видеонаблюдение в образователните институции е процес, който вече е започнал, но това не означава безконтролен и свободен достъп на тази информация до цялото общество.

Синдикатът е против използването на специални разузнавателни средства за подслушване и видеонаблюдение срещу учители и директори, без уведомяване на лицата и ще настоява криминализирането на подобни действия, извършвани от родители, включително и когато за това се използват деца и ученици.

Синдикат „Образование“ смята, че МОН и социалните партньори незабавно трябва да започнат формирането на адекватни и ефективни мерки за борба срещу агресията в училище, като задължително трябва да се вменят забравените в закона задължения към родителите за превенция на агресията. Когато се стигне до рецидив на агресивна ситуация в учебно заведение,  виновният ученик трябва да се изведе незабавно от училище, а отговорността за него да се поеме от семейство му. България е в челната класация на PISA по показател „удряни и бити ученици“ – 9% и „ученици-жертви на подигравки“ – 15%. Това е, защото системата е беззащитна към жертвите на агресия, а работи за превенция на ученика-насилник, който е с остри дефицити на семейното възпитание. По този начин потърпевшите ученици се превръщат в заложници на лошото семейно възпитание на други ученици, а учителите са в ролята на „говорещи статисти“. Това трябва незабавно да се промени!

 

Юлиян Петров – председател на СО „Подкрепа“