Докладът на експертната група на Европейската комисия относно транспонирането на Директивата за адекватните минимални работни заплати […]
„Целта, която си поставяме с настоящата конференция, за нас като синдикат на работещите, е изключително важно […]
СКЪПИ КОЛЕГИ, БРАТЯ И СЕСТРИ СИНДИКАЛИСТИ, УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   След непостигане на съгласие по предявените от […]
От 18-20 юни 2024 г. на 11-ия конгрес на Европейската федерация на работещите в обществените услуги […]
На 15 и 16 юни 2024 г., в Букурещ, Румъния, се проведе Конференция на Младежката мрежа […]
По повод Международния ден на домашните работници – 16 юни, всяка година Международната конфедерация на профсъюзите […]
Красимира Танкова, председател на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в завода, обясни, че основната причина за […]
След продължителни безплодни разговори относно възможностите за адекватно актуализиране на възнагражденията в „Солвей Соди“ АД, изпълнителният […]
ДОКЛАД от инж. Иоанис Партениотис           Вицепрезидент, Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА” Официален делегат на българските работници […]
Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” традиционно връчва награди от конкурса „На учителя с любов“, посветени на […]
Промените в закона за предучилищното и училищното образование са наложителни, но дали малкото козметични ремонти на […]
         Това заяви президентът Димитър Манолов по време на конференция на тема „Европейската […]
ДАМРЗ съдържа две основни цели: Адекватни минимални работни заплати; Засилване ролята на социалния диалог и покритието […]
ДО: Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н НАЙДЕН ТОДОРОВ МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА   УВАЖАЕМИ […]