В навечерието на 50-тата годишнина от своето създаване, Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП ) ще  проведе […]
Днес, 18 май 2023 г., в централата на Конфедерация на труда „Подкрепа“ се проведе Информационен ден, […]
На 18 май 2023 г. от 11.00 ч. в Зала „Мецанин“ на Конфедерация на труда „Подкрепа“ […]
На 17 май 2023 г. /сряда/ в 9.30 ч. представителните синдикати в БНР излизат на протест […]
Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), и по-специално чл. 11. (1) Когато по […]
В разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, законодателят регламентира възможността на всеки […]
ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР. Кодексът на труда регламентира различни видове обезщетения, чието […]
Правото на синдикално сдружаване на работниците и служителите, както и правото на работодателите да се сдружават […]
THE JUST TRANSITION COUNSELLOR Справедлив преход: подобряване участието на синдикатите в социалния диалог за по-устойчиво бъдеще […]
Днес, 26 април 2023 г., Секция „Архиви“ на Национална федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“ и Синдикат […]
Утре, 26 април 2023 г., Секция „Архиви“ на Национална федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“ и Синдикат […]