КАБИНЕТ НА ПРЕЗИДЕНТА:
Технически сътрудник – Елизабет Рокова
Тел. 02/988 34 05
e-mail: president@podkrepa.org

КАБИНЕТ НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА:
Технически сътрудник – Лиляна Лъскова
Тел. 02/987 42 63
e-mail: vicepresident@podkrepa.org

ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Тел. 02/987 68 82
e-mail: press_center@podkrepa.org
Биляна Върбанова – Ръководител Пресцентър
Владислава Колчева – Експерт Връзки с обществеността

ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: ВЕСЕЛИН МИТОВ
Тел. 02/987 98 87
e-mail: intdept@podkrepa.org
vesko@podkrepa.org
Тел. 02/981 29 28
Веселина Старчева – главен експерт
Емил Антонов – експерт

ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА“
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: НЕЛИ ХРИСТОВА-БОЯНОВА
Тел. 02/987 25 91
e-mail: osp@podkrepa.org
Десислава Христова – главен експерт
Ивелина Хубенова – главен експерт

ОТДЕЛ „КТД, КТС, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ“
Тел. 02/981 57 34
Юлия Цветкова -експерт
Пламена Партениотис – главен експерт
Мария Петрова – експерт
Адриан Илиев – експерт юрист, адвокат

ОТДЕЛ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Александър Загоров
Технически сътрудник – Павлена Дакова
Тел. 02/987 26 67
Главен експерт: Кирил Бинев

ОТДЕЛ „ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ“
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: д-р Валери Апостолов
Тел. 02/987 02 88
e-mail: valyoapost@yahoo.com
Марио Нинов – главен експерт

КОНФЕДЕРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
тел. 02/987 22 83
e-mail: kkkpodkrepa@abv.bg
Председател: Юли Манойлов
Зам.-председател: Мариана Кръстева

ГЛАВЕН ИКОНОМИСТ
Атанас Кацарчев: katzartchev@hotmail.com

ПРАВЕН ОТДЕЛ
Тел. 02/986 50 11
Юрисконсулт: Антония Златева

ДЕЛОВОДСТВО
Биляна Боянова: b_boyanova@podkrepa.org

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Невяна Мастикова: n.mastikova@podkrepa.org

КАСИЕР, СЧЕТОВОДСТВО
Благородна Попстоянова: b.popstoyanova@podkrepa.org

КАСИЕР
Огняна Апостолова – 02/987 02 88

Професионални организации и синдикални регионални съюзи

НАМЕРЕТЕ НИ НА КАРТАТА: