КАБИНЕТ НА ПРЕЗИДЕНТА:
Началник на кабинета – Велина Христова
Тел. 02/988 34 05
e-mail: president@podkrepa.org

КАБИНЕТ НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА:
Технически сътрудник – Лиляна Лъскова
Тел. 02/987 42 63
e-mail: vicepresident@podkrepa.org

ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Тел. 02/987 68 82
e-mail: press_center@podkrepa.org
Биляна Йосифова – Ръководител Пресцентър
Владислава Колчева – Експерт Връзки с обществеността

ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: ВЕСЕЛИН МИТОВ
Тел. 02/987 98 87
e-mail: intdept@podkrepa.org
vesko@podkrepa.org
Тел. 02/981 29 28
Веселина Старчева – главен експерт
Емил Антонов – експерт

ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА“
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: НЕЛИ ХРИСТОВА-БОЯНОВА
Тел. 02/987 25 91
e-mail: osp@podkrepa.org
Десислава Христова – главен експерт
Ивелина Хубенова – главен експерт

ОТДЕЛ „КТД, КТС, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ“
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Любка Георгиева
Тел. 02/981 57 34
e-mail: lubka1951@abv.bg
Пламена Партениотис – главен експерт
Мария Петрова – експерт
Адриан Илиев – експерт юрист, адвокат

ОТДЕЛ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Александър Загоров
Технически сътрудник – Силвия Николова
Тел. 02/987 26 67
Главен експерт: Кирил Бинев

ОТДЕЛ „ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ“
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: д-р Валери Апостолов
Тел. 02/987 02 88
e-mail: valyoapost@yahoo.com

КОНФЕДЕРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
тел. 02/987 22 83
Председател: Юли Манойлов – 0888 610 590
тел. 02/987 22 83
e-mail: kkk@podkrepa.org
Зам.-председател: Мариана Кръстева – 0888 317 472

ПРАВЕН ОТДЕЛ
Тел. 02/986 50 11
Юрисконсулт: Антония Златева
Експерт юрист, адвокат: Паунита Петрова

СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕЗИДЕНТА
Икономически съветник – Ваня Григорова – 02/980 28 45
Съветник – Виолета Игова – e-mail: igova_v@abv.bg

КАСИЕР
Антония Бебенова – 02/987 02 88

Професионални организации и синдикални регионални съюзи

НАМЕРЕТЕ НИ НА КАРТАТА: