„Няма кризисни проблеми в социалната сфера, които трябваше да решава 50-ото Народно събрание, но има неща, […]
При несигурна политическа среда и липса на редовно правителство, което да подготвя следващия бюджет, стои въпросът […]
Началото на месеца носи нови промени, които засягат потребители и търговци – по-високи пенсии, нови цени […]
„Има достатъчно причини да се мисли, че някои от досега управлявалите нямаха интерес България да влезе […]
Оказва се, че участието в изборите е приличен бизнес. Странни формации ще получат държавна издръжка за […]
Какво е бъдещето на въглищните електроцентрали у нас? Коментар на Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ […]
Ние продължаваме да сме най-бедната държава в Европейския съюз, като доходи. Когато не растат доходите, нормално […]
Според анализ на Министерството на здравеопазването към февруари 2024 г. от 181 държавни болници само 60 са достигнали […]
Има европейска директива за определяне на адекватна минимална работна заплата, срокът за чието въвеждане в българското […]
Покупателната способност не расте. Ако вие живеете под жизнения минимум, цените постоянно растат, а вашата заплата […]
„Провеждайки тази национална конференция за транспониране на европейската директива за минималната работна заплата – ще обсъдим […]
Конфедерация на труда „Подкрепа“ за пореден път поставя на дневен ред проблема с продължаващото обедняване. Синдикатът […]
На мен ми е трудно да намеря извор на оптимизъм, притесненията са всеобщи. Ние имаме изключително […]