Още едно лято на смъртоносни горещини показва защо Европа се нуждае от […]
Кодексът на труда (КТ) предвижда специална имуществена отговорност на работодателя при увреждане на […]
Ръководителите играят жизненоважна роля за подкрепа на служителите при връщането им на […]
Закон за хората с увреждания, в сила от 1.01.2022 г. Закон за […]
ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ Кратък списък на това какво трябва да свършат работодателят, органът […]