Върховен орган на Конфедерация на труда „Подкрепа“ е Конгресът, който се свиква веднъж на четири години.Конгресът приема Устав и измененията в него, утвърждава общата Програма на Конфедерацията, взема решения по всички въпроси, засягащи цялостната й дейност, определя минималния размер на членския внос на физическите лица и избира екип от президент и вицепрезидент с мандат до следващия Конгрес.
С гласовете на 563 делегати ХI-тият КОНГРЕС на КТ „Подкрепа“ преизбра за […]
Уважаеми г-н президент, Уважаеми г-н министър-председател, Господа министри, Уважаема г-жо кмет, Ваши […]
КТ “Подкрепа” изказва своята благодарност на екипа и потребителите от Дневен център […]
Регистрацията на делегатите на XI-тия КОНГРЕС на Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще […]
XI-ият КОНГРЕС на Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще се проведе на 8-9 […]
КОНГРЕСЪТ е върховен орган на Конфедерацията, който се свиква веднъж на четири […]
X-тият юбилеен конгрес на Конфедерация на труда “Подкрепа”, който съвпада с 30-годишнината […]
във връзка със справедливите искания и в подкрепа на протестиращите работници и […]
Днес, 10 февруари 2015 г., приключи работата на IX-ия Конгрес на КТ […]
С гласовете на 745 делегати Осмият КОНГРЕС на Конфедерация на труда „Подкрепа“ […]
КОНГРЕСЪТ взе решение за продължаване действието на Устава без изменение и допълнение. […]
Встъпително слово на д-р Константин Тренчев пред делагатите и гостите на Осмия […]
От 8 до 10 февруари 2011 г. в Зала 3 на НДК […]
VIII-ият КОНГРЕС на Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще се проведе на 8-10 […]