Изпълнителният съвет е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на Конфедерацията между Конфедеративните съвети. Той се състои от президент, вицепрезидент и конфедерални секретари.Изпълнителният съвет взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Конфедерацията, разглежда организационно – финансовата дейност на структурите на КТ „Подкрепа“ и следи за спазването на Конфедеративния устав, решенията на Конгреса и Конфедеративния съвет .
След направения подробен анализ на политическата и социалната ситуация в страната, Изпълнителният […]
На свое извънредно разширено заседание, проведено в София, Изпълнителният съвет на КТ […]
На 02 април 2010 г. в предаването „На 4 очи“ по НОВА […]
ИС на КТ „Подкрепа“ заявява, че е крайно недостойно членовете на Кабинета […]
С тревога и безпокойство констатираме, че предизборната кампания 2009 за 41-то Народно […]