Изпратете ЗАЯВКА за консултация!


    КТ "Подкрепа" обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство. Ако маркирате бутона "Разбрах", Вие се съгласявате да предоставите личните си данни доброволно, запознати сте с правата си по ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. – GDPR, и давате съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме описали детайлно в Политиката за поверителност

    Запознах се с Политиката за поверителност и предоставям доброволно личните си данни съгласно изискванията на GDPR