ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

Отделът координира цялостната дейност на Конфедерацията и подпомага нейните структури по линия на международното членство, двустранното сътрудничество, международните програми, европейските политики и участието на представителите на КТ „Подкрепа“ в международни форуми.

КТ „Подкрепа“ е първият член от България в Международната Конфедерация на Профсъюзите от далечната 1991 г. и пълноправен член на Европейската Конфедерация на Профсъюзите от декември 1995 г.

Президентът на КТ „Подкрепа“ Д-р Константин Тренчев е първият вицепрезидент на Международната Конфедерация на Профсъюзите в периода 1991 – 1995 г.Д-р К. Тренчев е и първият българин вицепрезидент на Европейската Конфедерация на Профсъюзите от 2003 г. до февруари 2015 г., а оттогава тази престижна длъжност се изпълнява от инж. Димитър Манолов.

За контакти: София 1000Ул. „Ангел Кънчев“ 2

Тел: (+359 2)987 98 87 Факс: (+359 2) 981 29 28 e-mail: internatoinal_department (at) podkrepa.org