Пълноправни членове на КТ „Подкрепа“ са националните федерации и националните синдикати, и синдикалните регионални съюзи. Те участват в цялостната дейност на Конфедерацията, в разработването и приемането на програмните и устройствените документи.

Националните федерации (НФ) и националните синдикати (НС) обединяват синдикалните секции (СС), изградени на професионален принцип. Конкретната структура на националните федерации и националните синдикати – пълноправни членове на Конфедерацията, се регламентират с устройствените им актове (устави), приети на Националните им конференции.

Синдикалните регионални съюзи (СРС) обединяват синдикалните секции и общинските синдикални съюзи на територията на съответния регион.


СИНДИКАЛНИ РЕГИОНАЛНИ СЪЮЗИ /СРС/ НА КТ „ПОДКРЕПА“:



ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА КТ „ПОДКРЕПА“: