Висш ръководен орган на Конфедерацията между два Конгреса е Конфедеративният съвет (КС), който представлява отворена структура. Състои се от поименно упълномощени представители на пълноправните членове на Конфедерацията и членовете на Изпълнителния съвет. Конфедеративният съвет провежда редовни заседания веднъж на три месеца.Конфедеративният съвет разглежда и утвърждава заявления за членство в Конфедерацията,избира Национален стачен комитет, приема решения за акции, включително и стачки в национален мащаб, определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовен Конгрес.
На предстоящо заседание на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“, на 25.09.2019 г., […]
Днес, 16 октомври 2017 г., в Централата на КТ „Подкрепа“ се проведе […]
ДО                                                                  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ                                                            МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ                                                              […]
                                                                       ДО                                                                  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ                                                            МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ […]
Братя и сестри, Родината ни е в състояние на безпрецедентна политическа, икономическа […]
Братя и сестри, Родината ни е в състояние на безпрецедентна политическа, икономическа […]
Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“ на свое извънредно заседание обсъди и анализира […]
Конфедеративен съвет на КТ „Подкрепа“, проведен на 17 ноември 2011 г. КС […]
Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент и избори за […]
РЕШЕНИЕ 1 След като се запозна с анализа на социално-икономическата обстановка, изготвен […]
На 23 юни 2009 г. в Централата на КТ „Подкрепа“ ще се […]
1. Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“ оценя управлението на Тройната коалиция (2005 […]
На 14 май 2009 г. от 9.30 часа ИС на КТ „Подкрепа“ […]
На 19 и 20 март 2009 г. в сградата на КТ „Подкрепа“ […]
Светът навлезе в невиждана по размери финансово-икономическа криза с огромни негативни социални […]