ДО                                                                  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ                                                            МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ                                                              Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН                                                            […]
„Такива протести по конкретни поводи са организирани неведнъж в България. Българският закон обаче предвижда определен ред, […]
„В момента Гърция се намира в състояние на народен бунт, където крачката до тежък конфликт е […]
Предложенията на КТ „Подкрепа“ за теми, които да бъдат включени в Плана за работа на НСТС […]