УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на ПОДКРЕПА

УСТАВ на КТ „ПОДКРЕПА“

СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМА НА КТ „ПОДКРЕПА“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г., ПРИЕТА НА ДЕСЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС

РЕЗОЛЮЦИЯ 1: Засилване ролята и ефективността на социалния диалог и колективното трудово договаряне

РЕЗОЛЮЦИЯ 2: За по-силен и демократичен синдикат

РЕЗОЛЮЦИЯ 3: За по-добро заплащане на труда в България

РЕЗОЛЮЦИЯ 4: За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

РЕЗОЛЮЦИЯ 5: За работното време

РЕЗОЛЮЦИЯ 6: Четвъртата индустриална революция – диалог за бъдещето на защита правата на работещите

РЕЗОЛЮЦИЯ 7: КТ „Подкрепа“ и младите хора в България

РЕЗОЛЮЦИЯ 8: За изграждане на модерни макрополитики в образованието чрез ефективен социален диалог

РЕЗОЛЮЦИЯ 9: Данъчна политика

РЕЗОЛЮЦИЯ 10: Социално осигуряване

РЕЗОЛЮЦИЯ 11: Синдикално обучение

РЕЗОЛЮЦИЯ 12: Енергетика

РЕЗОЛЮЦИЯ 13: За устойчиво развитие на ВиК сектора в България

РЕЗОЛЮЦИЯ 14: Синдикатите работят за реална равнопоставеност

РЕЗОЛЮЦИЯ 15: За по-активно и резултатно международно и регионално сътрудничество

РЕЗОЛЮЦИЯ 16: България и българският народ

РЕШЕНИЯ на Х-ия КОНГРЕС на КТ „ПОДКРЕПА“