УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на ПОДКРЕПА

УСТАВ на КТ „ПОДКРЕПА“

СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМА НА КТ „ПОДКРЕПА“ ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г., ПРИЕТА НА ЕДИНАДЕСЕТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС

РЕЗОЛЮЦИЯ 1: Повече демокрация на работното място: за по-ефективен социален диалог и колективно трудово договаряне

РЕЗОЛЮЦИЯ 2: За по-силен и демократичен синдикат

РЕЗОЛЮЦИЯ 3: За по-добро заплащане на труда в България

РЕЗОЛЮЦИЯ 4: Здравословни и безопасни  условия на труд на всяко работно място: основен синдикален приоритет

РЕЗОЛЮЦИЯ 5: За работното време

РЕЗОЛЮЦИЯ 6: Синдикално обучение – основен фактор за успешна и резултатна синдикална дейност в условията на дигитализация и автоматизация на труда

РЕЗОЛЮЦИЯ 7:  Бъдещето на страната ни са младите хора и те трябва да бъдат поставени в основата на оптимизирането на синдикалната дейност

РЕЗОЛЮЦИЯ 8: За осигуряване на съвременна и модерна образователна среда

РЕЗОЛЮЦИЯ 9: Данъчна политика

РЕЗОЛЮЦИЯ 10: Социално осигуряване

РЕЗОЛЮЦИЯ 11: За развитие и целесъобразно функциониране на транспорта в България

РЕЗОЛЮЦИЯ 12: За ефективност, устойчивост и справедлива трансформация на енергийния сектор в България

РЕЗОЛЮЦИЯ 13: За устойчиво развитие на ВиК сектора в България

РЕЗОЛЮЦИЯ 14: Нови практики и политики за постигане на равнопоставеност между половете

РЕЗОЛЮЦИЯ 15: Подобряване ефективността и обхвата на международното и двустранно  сътрудничество

РЕЗОЛЮЦИЯ 16: За организационно развитие и укрепване на синдикалните структури: динамична, подкрепяща и модерна – синдикалната организация на XI век

РЕЗОЛЮЦИЯ 17: За наистина справедлив зелен преход

РЕШЕНИЯ на ХI-ия КОНГРЕС на КТ „ПОДКРЕПА“