Контролната дейност в Конфедерацията се осъществява от Конфедерална контролна комисия /ККК/, избрана от Конфедеративния съвет.