В новия ОКТД се постигна договореност по няколко точки: Минималната месечна работна заплата за дружествата е […]
Община Русе, Синдикален регионален съюз /СРС/ на КТ „Подкрепа” и Регионален съвет на Конфедерация на независимите […]
Подписа се колективен трудов договор за работещите в областта на образованието в Димитровград между кмета Иво […]
На 1 февруари 2023 г. между Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ и Община Вълчедръм се подписа […]
На 01 февруари 2023 г., след тримесечни преговори, между Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на […]
След повече от 4-месечни преговори и редица срещи, на 17.01.2023 година бе подписан новият Браншов колективен […]
На 7 декември 2022 г. се сключи Браншови колективен трудов договор „Театър“. Този БКТД урежда въпроси […]
Синдикат на административните служители „Подкрепа“ и Министерство на правосъдието сключиха споразумение по въпросите на служебните и […]
Национална федерация „Химия“ към КТ „Подкрепа“ учреди секция след двумесечни преговори с ръководството на „СТС ПРИНТ“ […]
Днес, 6 декември 2022 г., между синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, проф. д-р Сашо Пенов, министър […]
Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ и Браншов синдикат на работещите в „Напоителни […]
На 28.11.2022 г. бе подписан новият ОКТД за отрасъл “Строителство” между социалните партньори от Федерация “Строителство, […]
На 27 септември 2022 г. между Националния осигурителен институт, Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ и […]
На 01 септември 2022 г. между Лечебно-възстановителна база на Народното събрание в гр. Велинград и Синдикална […]
Първият колективен трудов договор в сферата на социалните услуги за Община Поморие бе подписан на 01.06.2022 […]
По-високите заплати и добри социални придобивки за работниците и служителите във ВМЗ са факт – новият […]
Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков проведе работна срещна с представители на пивоварния бранш […]
На 16.05.2022 г. бе подписан нов Колективен трудов договор в ДП НК „ЖИ“. Макар и трудно, […]