Кметът на Столичната община Васил Терзиев и синдикатите КТ „Подкрепа“ и КНСБ подписаха днес нов Колективен […]
На 28 декември 2023 г. Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подписа с МОН и останалите социални […]
След дълги, коректни, но ползотворни преговори, на 18 октомври 2023 г. бяха подписани Колективен трудов договор […]
Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните […]
В новия ОКТД се постигна договореност по няколко точки: Минималната месечна работна заплата за дружествата е […]
Община Русе, Синдикален регионален съюз /СРС/ на КТ „Подкрепа” и Регионален съвет на Конфедерация на независимите […]
Подписа се колективен трудов договор за работещите в областта на образованието в Димитровград между кмета Иво […]
На 1 февруари 2023 г. между Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ и Община Вълчедръм се подписа […]
На 01 февруари 2023 г., след тримесечни преговори, между Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на […]
След повече от 4-месечни преговори и редица срещи, на 17.01.2023 година бе подписан новият Браншов колективен […]
На 7 декември 2022 г. се сключи Браншови колективен трудов договор „Театър“. Този БКТД урежда въпроси […]
Синдикат на административните служители „Подкрепа“ и Министерство на правосъдието сключиха споразумение по въпросите на служебните и […]
Национална федерация „Химия“ към КТ „Подкрепа“ учреди секция след двумесечни преговори с ръководството на „СТС ПРИНТ“ […]
Днес, 6 декември 2022 г., между синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, проф. д-р Сашо Пенов, министър […]
Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ и Браншов синдикат на работещите в „Напоителни […]
На 28.11.2022 г. бе подписан новият ОКТД за отрасъл “Строителство” между социалните партньори от Федерация “Строителство, […]
На 27 септември 2022 г. между Националния осигурителен институт, Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ и […]
На 01 септември 2022 г. между Лечебно-възстановителна база на Народното събрание в гр. Велинград и Синдикална […]