Подписа се колективен трудов договор за работещите в областта на образованието в Димитровград между кмета Иво […]