ДО Г-Н НИКОЛАЙ ДЕНКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ […]
ДО Г-ЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ […]
ДО Г-ЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС И ВИЦЕПРЕМИЕР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ […]
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ НСТС С Т А Н О В И […]
ДО Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВИЦЕПРЕМИЕР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО […]
ДО Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВИЦЕПРЕМИЕР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО […]
ДО Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВИЦЕПРЕМИЕР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО […]
ДО Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ ВИЦЕПРЕМИЕР, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС   […]
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ НСТС   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОО,   КТ „Подкрепа“ […]
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ НСТС   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОО,   Проектът […]