Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) приветства две нови исторически директиви на ЕС – относно работата чрез […]
В условията на висока инфлация и неясноти относно енергийните цени, във връзка с протичащите геополитически конфликти, […]