Водещи новини

ДО Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА ВИЦЕПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ   ДО Д-Р ГАЛЯ КОНДЕВА МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО   ДО Г-ЖА СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА […]
„Няма кризисни проблеми в социалната сфера, които трябваше да решава 50-ото Народно събрание, но има неща, на които изтичат сроковете – например, Европейската директива за […]
„Няма бъдеще и за тецовете, и за мините. Въпросът е защо този План за възстановяване и устойчивост трябваше да бъде центриран около съсипването на енергетиката?“ […]
„Целта, която си поставяме с настоящата конференция, за нас като синдикат на работещите, е изключително важно не само да бъде създаден прозрачен и ясен механизъм […]

Свържете се с нас!