Днес, 29 януари 2024 г., Медицинска федерация „Подкрепа“ бе домакин на опознавателна среща със сръбския Синдикат […]
ДО: Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ   […]