Кои сме ние?
КТ „Подкрепа“ е учредена през 1989 г. и е призната за национално представителна организация на работниците и служителите. Като такава, участва във всички органи за социално партньорство.
Членска маса
КТ „Подкрепа“ наброява над 150 000 членове, обединени в 35 синдикални регионални съюза, 24 федерации и национални синдикати и 1 асоциирана организация.
Международно признание
КТ „Подкрепа“ членува в Международната конфедерация на свободните профсъюзи (МКП), Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и EZA – най-големия християнски център за обучение.