Кои сме ние?

КТ „Подкрепа“ е учредена през 1989 г. и е призната за национално представителна организация на работниците и служителите. Като такава, участва във всички органи за социално партньорство.

Членска маса

КТ „Подкрепа“ има членове, обединени в 35 синдикални регионални съюза, 24 федерации и национални синдикати и 1 асоциирана организация.

Международно признание

КТ „Подкрепа“ членува в Международната конфедерация на свободните профсъюзи (МКП), Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и EZA – най-големия християнски център за обучение.